Witamy na stronie firmy:

Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe

Naszym głównym celem jest podejmowanie wszelkich racjonalnych działań technicznych i ekonomicznych zmierzających do zmniejszenia zużycia energii, a co za tym idzie do obniżenia kosztów eksploatacji oraz zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania systemów energetycznych na środowisko.

Jesteśmy członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych od początku istnienia organizacji oraz partnerem Fundacji “Instytut Partnerstwa Publiczno-Finansowego” w Warszawie.

            Główne kierunki naszej działalności polegają na:

 • opracowywaniu audytów efektywności energetycznej, finansowej i ekologicznej;
 • opracowywaniu koncepcji modernizacji systemów energetycznych, w tym:
  • systemów z agregatami kogeneracyjnymi;
  • systemów trigeneracyjnych z agregatami absorpcyjnymi do produkcji wody lodowej;
  • systemów poligeneracyjnych z kotłami odzysknicowymi do produkcji pary;
  • systemów odzysku energii z procesów technologicznych i urządzeń;
 • zastosowania generatorów fotowoltaicznych (w ramach OZE) jako samodzielnych instalacji lub jako elementu systemu energetycznego współpracującego z kogeneracją;
 • optymalizacji grup taryfowych i elektrycznej mocy umownej, a także kompensacji mocy biernej;
 • opracowywaniu studiów przedinwestycyjnych, studiów wykonalności i wniosków o dotacje oraz programów funkcjonalno-użytkowych;
 • przygotowywaniu inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego lub na zasadach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Specjalizujemy się głównie w analizach technicznych, finansowych i ekologicznych:

 • skojarzonych źródeł energii (kogeneracja gazowa i poligeneracja);
 • odnawialnych źródeł energii (głównie fotowoltaika);
 • odzysku energii z wentylacji, pneumatyki oraz urządzeń technologicznych;
 • wytwarzania wody lodowej z energii odzyskanej w procesach technologicznych.

Wspieramy inwestorów w obszarze:

 • pomocy technicznej;
 • pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji;
 • przygotowywania procedur wynikających z przyjętej formuły realizacji inwestycji.