Kogeneracja i poligeneracja

Kogeneracja (CHP – Combined Heat and Power) jest procesem technologicznym jednoczesnego (skojarzonego) wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Do niedawna układy kogeneracyjne stosowane były w dużej mocy elektrociepłowniach komunalne i zawodowe. Obecnie coraz częściej alternatywnym źródłem energii stają się małe układy oparte na tłokowych silnikach spalinowych. Moce tych układów zaczynają się już od kilkunastu kilowatów. Rozwój tego typu układów związany jest z wysokimi kosztami zakupu energii elektrycznej i ciepła z sieci a także z mechanizmami dofinansowania inwestycji oraz premiowania produkcji energii elektrycznej w kogeneracji w postaci świadectw pochodzenia prądu wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

Stosowanie małych układów skojarzonych daje możliwość efektywnego wykorzystania energii chemicznej paliwa wszędzie tam, gdzie występuje odpowiednio duże zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną.

Małe układy CHP charakteryzuje między innymi:

 • wysoka sprawność;
 • kompaktowa budowa, dzięki czemu łatwa jest ich instalacja i eksploatacja;
 • możliwość stosowania paliw gazowych i ciekłych;
 • wprowadzenie nowoczesnych technologii;
 • duża niezawodność.

Zasada działania CHP polega, w dużym uproszczeniu, na tym, że tłokowy silnik spalinowy zasilany jest np. gazem ziemnym. Z wałem silnika połączona jest, z reguły, synchroniczna prądnica wytwarzająca energię elektryczną.

Od wielu lat firma Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe zajmuje się efektywnością energetyczną, a w szczególności zagadnieniami związanymi z analizą systemów energetycznych pod kątem możliwości zastosowania agregatów kogeneracyjnych oraz absorpcyjnych, czyli łącznie trigeneracji.

Osoby zainteresowane tą problematyką mogą znaleźć w księgarniach kilka pozycji, z których tylko nieliczne omawiają w przystępny sposób zagadnienia związane z możliwością zastosowania kogeneracji. Jeszcze mniej jest sensownych analiz ekonomicznych, które odpowiedzą na podstawowe pytanie – czy kogeneracja (trigeneracji) się opłaca.

Najgorzej jest z analizami opłacalności prezentowanymi przez niektóre firmy dystrybucyjne lub producentów. W wielu przypadkach autorzy po wykonaniu kilku podstawowych działań matematycznych jednoznacznie stwierdzają, że kogeneracja się opłaca. Nie ma w tych „analizach” ani profilu energetycznego ani odniesienia do systemu energetycznego inwestora. Jest stwierdzenie, że kogeneracja z całą pewnością to się opłaca.

Postanowiliśmy zaprezentować materiał dotyczącego trigeneracji, który bez całek i różniczek oraz wyższej matematyki, a także bez odwoływania się do dobrych intencji, pozwoli potencjalnemu inwestorowi w sposób krytyczny ocenić różne otrzymywane oferty.

Żeby uniknąć powielania powszechnie dostępnych informacji wskażemy gdzie czytelnik może znaleźć rozwinięcie tematu lub uzyskać niezbędną wiedzę. Będziemy się starali zaprezentować pragmatyczne podejście do doboru agregatu kogeneracyjnego oraz jego opłacalności.Zaprezentowany warsztat analityczny wykorzystywany był przez nas wielokrotnie przy analizach systemów energetycznych oraz doborach agregatów kogeneracyjnych i absorpcyjnych.

Firma nasza nie jest dystrybutorem ani przedstawicielem handlowym żadnego producenta urządzeń. Niczego nie sprzedajemy oprócz naszej wiedzy i doświadczenia.

Służymy pomocą przy analizach systemów energetycznych oraz przy analizach technicznych i ekonomicznych związanych z kogeneracją i trigeneracji.

Poszczególne zagadnienia opisywane będą sukcesywnie w poradniku – “Kogeneracja – poradnik inwestora”.

 1. Kogeneracja – poradnik inwestora cz. I

 

PORADNIK INWESTORA

Kogeneracja (CHP – Combined Heat and Power) jest procesem technologicznym jednoczesnego (skojarzonego) wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Do niedawna układy kogeneracyjne stosowane były w dużej mocy elektrociepłowniach komunalne i zawodowe. Obecnie coraz częściej alternatywnym źródłem energii stają się małe układy oparte na tłokowych silnikach spalinowych. Moce tych układów zaczynają się już od kilkunastu kilowatów. Rozwój tego typu układów związany jest z wysokimi kosztami zakupu energii elektrycznej i ciepła z sieci a także z mechanizmami dofinansowania inwestycji oraz premiowania produkcji energii elektrycznej w kogeneracji w postaci świadectw pochodzenia prądu wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

Stosowanie małych układów skojarzonych daje możliwość efektywnego wykorzystania energii chemicznej paliwa wszędzie tam, gdzie występuje odpowiednio duże zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną.

Małe układy CHP charakteryzuje między innymi:

 • wysoka sprawność;
 • kompaktowa budowa, dzięki czemu łatwa jest ich instalacja i eksploatacja;
 • możliwość stosowania paliw gazowych i ciekłych;
 • wprowadzenie nowoczesnych technologii;
 • duża niezawodność.

Zasada działania CHP polega, w dużym uproszczeniu, na tym, że tłokowy silnik spalinowy zasilany jest np. gazem ziemnym. Z wałem silnika połączona jest, z reguły, synchroniczna prądnica wytwarzająca energię elektryczną.

Od wielu lat firma Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe zajmuje się efektywnością energetyczną, a w szczególności zagadnieniami związanymi z analizą systemów energetycznych pod kątem możliwości zastosowania agregatów kogeneracyjnych oraz absorpcyjnych, czyli łącznie trigeneracji.

Osoby zainteresowane tą problematyką mogą znaleźć w księgarniach kilka pozycji, z których tylko nieliczne omawiają w przystępny sposób zagadnienia związane z możliwością zastosowania kogeneracji. Jeszcze mniej jest sensownych analiz ekonomicznych, które odpowiedzą na podstawowe pytanie – czy kogeneracja (trigeneracji) się opłaca.

Najgorzej jest z analizami opłacalności prezentowanymi przez niektóre firmy dystrybucyjne lub producentów. W wielu przypadkach autorzy po wykonaniu kilku podstawowych działań matematycznych jednoznacznie stwierdzają, że kogeneracja się opłaca. Nie ma w tych „analizach” ani profilu energetycznego ani odniesienia do systemu energetycznego inwestora. Jest stwierdzenie, że kogeneracja z całą pewnością to się opłaca.

Postanowiliśmy zaprezentować materiał dotyczącego trigeneracji, który bez całek i różniczek oraz wyższej matematyki, a także bez odwoływania się do dobrych intencji, pozwoli potencjalnemu inwestorowi w sposób krytyczny ocenić różne otrzymywane oferty.

Żeby uniknąć powielania powszechnie dostępnych informacji wskażemy gdzie czytelnik może znaleźć rozwinięcie tematu lub uzyskać niezbędną wiedzę. Będziemy się starali zaprezentować pragmatyczne podejście do doboru agregatu kogeneracyjnego oraz jego opłacalności. Zaprezentowany warsztat analityczny wykorzystywany był przez nas wielokrotnie przy analizach systemów energetycznych oraz doborach agregatów kogeneracyjnych i absorpcyjnych.

Nie jesteśmy dystrybutorem ani przedstawicielem handlowym żadnego producenta urządzeń. Niczego nie sprzedajemy oprócz naszej wiedzy i doświadczenia.

Służymy pomocą przy analizach systemów energetycznych oraz przy analizach technicznych i ekonomicznych związanych z kogeneracją i trigeneracji.

Poszczególne zagadnienia opisane są w poradniku – “Kogeneracja – poradnik inwestora” oraz w kolejnych artykułach:

Kogeneracja – poradnik inwestora 2017

Kogeneracja – przygotowanie i realizacja inwestycji – IX 2017 r.

Kogeneracja – dobór agregatu na podstawie 30 dniowych pomiarów – X 2017 r.

Dobór agregatu kogeneracyjnego – artykuł polemiczny cz. I – II 2018 r.

Ponieważ pojawili się inwestorzy zainteresowani budową kogeneracyjnych źródeł energii na zasadach ESCO jesteśmy przygotowani do przedstawienia analiz opłacalności takich inwestycji z punktu widzenia firm ESCO. Tego typu analizy przeprowadzamy dla firm na zasadach komercyjnych.

Finansowanie instalacji kogeneracyjnych może być realizowane:

 • ze środków własnych inwestora lub/i z dofinansowaniem ze środków unijnych;
 • na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • na zasadach koncesji na roboty budowlane.

W przypadkach, w których inwestorem jest podmiot publiczny lub gdy występuje dofinansowanie ze środków publicznych, niezbędne jest przeprowadzenie procedury przetargowej. We wszystkich przypadkach służymy pomocą począwszy od wstępnych analiz technicznych i ekonomicznych poprzez opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i procedury przetargowej do uczestniczenia w roli doradcy w wyłonieniu partnera lub wykonawcy robót.

Jeśli czytelnicy będą mieli uwagi lub pytania do przedstawionego w poradniku materiału prosimy o kontakt na adres mailowy.

Poradnik nie jest opracowaniem zamkniętym. Przewidujemy jego kolejne wersje w miarę rozwoju technologii kogeneracji oraz zdobywania przez nas dalszej wiedzy i doświadczenia. Postaramy się także rozszerzać materiał poradnika o zagadnienia zgłaszane przez czytelników.