Inżynieria finansowa

FINANSOWANIE INWESTYCJI

W ramach przygotowania inwestycji firma Operator Doradztwo Techniczno-Finansowe oferuje działania polegające na:

  • opracowaniu studium wykonalności w pełnym zakresie tzn. część ogólna oraz część finansowa;
  • opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego;
  • pisaniu wniosków o dotacje i kredyty na realizację inwestycji (do których studium wykonalności jest załącznikiem);
  • wykonywaniu audytu zewnętrznego projektów inwestycyjnych (przez biegłych rewidentów oraz audytorów wewnętrznych);
  • zarządzaniu projektami inwestycyjnymi (pisanie wniosków o płatności, monitoring itp.)

Atrakcyjna forma finansowania przez samorządy dowolnych inwestycji opisana została w załączniku.

Jako partner Fundacji „Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” w Warszawie uczestniczyliśmy w opracowaniu na zlecenie Ministerstwa Gospodarki wydawnictwa „Partnerstwo Publiczno-Prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego”.