Modernizacja systemów energetycznych


Termomodernizacja jest jednym z elementów większej całości jaką stanowi modernizacja systemu energetycznego. Zmniejszenie strat energii przez ściany zewnętrzne, stropy na piwnicami, stropodachy, stolarkę okienna, wentylację grawitacyjną z całą pewnością jest ważne. Jednak nie wolno zapominać o konieczności modernizacji systemów grzewczych oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej.
Niestety znaczna część inwestorów oraz administratorów budynków wielorodzinnych ogranicza się do wykonania podstawowych prac dociepleniowych. Nie jest źle jeśli prace te wykonywane są zgodnie z audytem energetycznym i w pełnym zalecanym przez audytora zakresie. Jednak zbyt często widzimy budynki z docieplonymi szczytami, warstwą styropianu o przypadkowej grubości. Z reguły prace te wykonywane są ze środków własnych inwestora bez ubiegania się o premię termomodernizacyjną. Nie jest to jednak rozwiązanie ani tanie ani rozsądne.
O ile docieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej jest powszechnie zrozumiałe to już modenizacja systemu grzewczego nie zawsze jest akceptowalna jeśli dotyczy chemicznego płukania instalacji, wymiany starych grzejników, zamontowania zaworów podpionowych oraz regulacji ciśnienia wody użytkowej.
Zbyt rzadko spotykamy się także z występowaniem do dostawcy energii cieplnej z wioskiem o zmniejszenie mocy zamówionej wynikającej ze zmniejszonego po modernizacji zużycia energii. A przecież moc zamówiona jest ednym ze składników kosztów energii, i to dość ocno ważącym w cenie.

Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku obiektów przemysłowych lub użyteczności publicznej.
Większość obieków, którymi zjmowała się nasza firma to obiekty służby zdrowia oraz szkoły.