25 sierpnia 2017

Na początek informacja co będzie w kolejnych rozdziałach poradnika.

Pojawiło się ostatnio sporo przetargów na instalację agregatów kogeneracyjnych. Na podstawie, między innymi, SIWZ oraz załączonych dokumentów, pytań oferentów i odpowiedzi inwestorów można stwierdzić, że materia przerasta wielu zamawiających.

Dlatego jednym z najbliższych rozdziałów poradnika będzie „Kogeneracja w zamówieniach publicznych”.

Innym ciekawym zjawiskiem jest dobieranie agregatu kogeneracyjnego na podstawie jednomiesięcznych pomiarów zużycia prądu. Faktem jest, że operatorzy systemów energetycznych bardzo często (nie zawsze i nie wszyscy) unikają udostępniania pomiarów 15 minutowych zużycia prądu mając świadomość, że zwykle jest to pierwszy krok do zmniejszenia dochodów z danego odbiorcy prądu. Wystąpienie o udostępnienie pomiarów 15 minutowych bywa początkiem modernizacji systemu energetycznego w zakresie racjonalizacji zużycia prądu, korekty mocy umownej, kompensacji mocy biernej itd.

Inwestorzy nie podejmują działań modernizacyjnych z dostatecznie dużym wyprzedzeniem, a bodźcem do uruchomienia modernizacji bywa często informacja, że „będą dawać dotacje”. Ponieważ inwestorzy nie dysponują profilem energetycznym zużycia prądu, więc co sprytniejsi sprzedawcy agregatów, dysponujący rejestratorem zużycia prądu, oferują podłączenie rejestratora na jeden miesiąc uznając, że to im wystarczy żeby na tej podstawie określić profil dla całego roku i dobrać optymalną moc agregatu kogeneracyjnego. Tego typu działania będą przedmiotem kolejnego rozdziału poradnika.

Jeśli ktoś ma inny problem do rozważenia – proszę o wpis.

Kategorie:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.