• Kategorie bloga:

 • Modernizacja systemów energetycznych  20 sierpnia 2018

  W wyniku wielu rozmów przeprowadzonych z inwestorami okazało się, że niezbędne jest poświęcenie trochę czasu na wyjaśnienie co inwestorowi jest potrzebne: studium wykonalności czy koncepcja modernizacji systemu energetycznego. W zakładce do pobrania jest kolejny artykuł poświęcony temu zagadnieniu.

  Kategorie:

  29 lipca 2018
  Moc umowna

  Okazało się, że jest spore zapotrzebowanie przedsiębiorstw na optymalizację elektrycznych grup taryfowych i mocy umownych. Wzrost cen energii elektrycznej, a ma być jeszcze drożej, zmusza inwestorów do poszukiwania rezerw finansowych. Optymalizacja mocy umownej zwykle nie wymaga nakładów inwestycyjnych.  Koszt wykonania audytu jest niewspółmiernie niski w porównaniu z uzyskanymi efektami. Stosujemy ceny uwzględniające nakład pracy niezależnie […]

  Kategorie: